Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Corona

Ook wij hebben maatregelen genomen die een verdere verspreiding van het Corona-virus tegengaan. In de afgelopen maanden zijn die gecommuniceerd met onze bewoners, familieleden, relaties, medewerkers en vrijwilligers. De algemene berichten vind je hieronder. Voor specifieke informatie over Corona verwijzen we naar de site van het RIVM.

Op dit moment vinden er alleen samenkomsten/bijeenkomsten plaats die een directe relatie hebben met de zorg. Als je 1 van onze locaties bezoekt, dan geldt:

  • desinfecteer je handen bij binnenkomst;
  • schud geen handen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • draag een mondneusmasker;
  • nies in je ellenboog;
  • kom met het maximaal aantal afgesproken personen;
  • heb je corona-gerelateerde klachten: kom dan niet.

  

Mondneusmasker

Op dit moment dragen al onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een mondneusmasker. Uitzondering zijn de begeleiders van kinderen onder de 18 jaar. Hierin volgen we de landelijke richtlijnen voor kinderdagopvang en onderwijs. We realiseren ons dat het dragen van zo'n masker grote impact heeft op de manier waarop we zorg verlenen. Zo treden we onze cliënten en bezoekers altijd graag met een glimlach tegemoet. Die zal nu wat minder direct zichtbaar zijn. Maar de veiligheid van onze mensen staat voorop.

   

Bezoekregeling

Per dag zijn maximaal 3 personen welkom om een familielid, vriend of kennis te bezoeken. Het bezoek vindt op de eigen kamer/appartement plaats en niet in de gezamenlijke ruimten. Bezoekers wordt verzocht een mondneusmasker mee te nemen en dat bij binnenkomst, en op de gangen, van onze locaties te dragen. Op de kamer of het appartement van bewoners/cliënten mag het masker af als het bezoek 1,5 meter afstand kan houden. Bij twijfel hierover blijft het mondneusmasker op. Voor de bezoekregeling geldt een ''ja, tenzij...". Dat betekent dat in voorkomend geval afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt.

   

    

Dagbesteding

Op dit moment bieden we zoveel als mogelijk onze cliënten (een vorm van) dagbesteding. Uiteraard nemen we ook daar de geldende hygiëne-maatregelen in acht. Voor cliënten die op horeca-locaties werken, wordt naar vervangende mogelijkheden gezocht. De overheid heeft immers besloten de horeca tot nader bericht te sluiten.

   

   

     

 

Kind/Jeugd

Om te beoordelen of uw kind naar de Elzenhoek kan komen, gebruiken we 2 beslisbomen die landelijk worden geadviseerd door het RIVM en de kinderartsen.

  

  

Begrijpelijke informatie

Op deze sites vind je begrijpelijke info over Corona. Kijk er maar eens:

En lees je graag wat de minister op de persconferentie vertelde, klik dan hier:

Bellen Mailen