Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Geestelijk verzorger

Geestelijke Verzorging draait om ethiek en identiteit

Bij identiteit gaat het om hoe je als mens vorm geeft aan je leven en over jouw levensbeschouwing. Te denken valt aan vragen rondom zingeving, je levensverhaal, je eigenheid en zelfbeeld, geloof en omgang met ziekte en dood. Wij voeren hiervoor persoonlijke gesprekken, organiseren gespreksgroepen en houden herdenkingen of vieringen.
Bij ethiek gaat het er om dat je reflecteert op de keuzes die je maakt. Waarom mag je niet zelfstandig een wandeling maken? Waarom mag er geen tv aan bij het eten? Wat, als je niet de zin van een verhuizing inziet? Wat als je moeite hebt met (niet) reanimeren? Wat als je rondom een sterven tegen je eigen gevoel in moet handelen? Allerlei vragen waarin je moet nadenken over de waarden van waaruit we zorg verlenen.

Contact
Bij de Baalderborg Groep werken 2 geestelijk verzorgers:

  • Jan Pieter Balder, bereikbaar via e-mail of bel: 06 500 029 63
  • Ard ten Brinke, bereikbaar via e-mail of bel: 06 230 344 03

Schroom niet om bij nood of dringende zaken direct contact op te nemen.

Bellen Mailen