Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Onderzoeken

Soms is het al duidelijk waar de klachten vandaan komen,  maak vaak niet. Daarom doen we meestal eerst 1 of meer onderzoeken.

 • Intelligentieonderzoek (IQ)
 • Onderzoek naar de sociale redzaamheid
 • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek naar DSM-V diagnosen
  Zoals een autismespectrumstoornis, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen
 • Consultatie van een psychiater.
  Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het CVBP, Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie in Assen.
 • Persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar problematische hechting
 • Onderzoek naar prikkelverwerking en Sensomotorische Integratie (SMI).
  Hiermee worden de (problemen van) de zintuiglijke waarneming in kaart gebracht.
 • (Hetero)anamnese
  Onderzoek naar de voor- en ziektegeschiedenis
 • Onderzoek naar problemen met eten en drinken
 • Communicatieonderzoek
  Geeft een beeld van het taalbegrip, de taalproductie, articulatie, pragmatiek en ondersteunende communicatie.
 • Motorisch onderzoek
 • Spelobservatie en -diagnostiek
 • Video-analyse
 • Seksuele ontwikkeling
 • Somatisch (lichamelijk) onderzoek
 • Pijnonderzoek
 • Psychogeriatrische diagnostiek
  Onderzoek naar neuro-cognitieve vermogens, cognitieve stoornissen, stemming en gedrag met de cliënt
 • Functionele analyse
 • Moreel beraad

Bellen Mailen