Aanmelden bij de Baalderborg Groep

Wilt u zich aanmelden voor zorg van de Baalderborg Groep? Dat kan met formulier hiernaast. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post sturen naar:

Baalderborg Groep
Afdeling Clientenservice
Postbus 429
7770 AK Hardenberg

Of per mail aan: Clientenservice@baalderborggroep.nl

Om goed zicht te krijgen op uw vraag, willen we ook graag (indien aanwezig en/of van toepassing), de volgende aanvullende informatie ontvangen:

• Recente IQ bepaling / verslag van een psychologisch onderzoek.
• Rapportage / zorgplan van eerdere of huidige hulpverlening.
• Aanvullende diagnostische gegevens zoals bijvoorbeeld ontwikkelingsanamnese, diagnose, gezinsdiagnostiek, lichamelijke beperkingen etc.
• Aanvullende informatie over functioneren op school zoals bijvoorbeeld, psychologisch onderzoek, orthodidactisch onderzoek, behandelingsplan etc.