Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor zorg van de Baalderborg Groep? Dat kan met formulier hiernaast. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post sturen naar:

Baalderborg Groep
Afdeling Clientenservice
Postbus 429
7770 AK Hardenberg

Of mailen naar: Clientenservice@baalderborggroep.nl 

Om goed zicht te krijgen op uw vraag, willen we ook graag (indien aanwezig en/of van toepassing), de volgende aanvullende informatie ontvangen:

  • Recente IQ bepaling / verslag van een psychologisch onderzoek.
  • Rapportage / zorgplan van eerdere of huidige hulpverlening.
  • Aanvullende diagnostische gegevens zoals bijvoorbeeld ontwikkelingsanamnese, diagnose, gezinsdiagnostiek, lichamelijke beperkingen etc.
  • Aanvullende informatie over functioneren op school zoals bijvoorbeeld, psychologisch onderzoek, orthodidactisch onderzoek, behandelingsplan etc.