Home > Cliënteninformatie > Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

Televisie, internet en telefonie

Wij bieden onze cliënten een voordelige aansluiting voor internet, televisie en telefonie via Ziggo. De kosten hiervan brengen we in rekening en zijn:

 

                  

eenmalig     maandelijks
Televisie   39,95 euro   17,75 euro
Internet (inclusief wifi)   29,95 euro   10,00 euro
Telefonie   60,50 euro   19,90 euro

 

Administratie

We bieden cliënten met een verstandelijke beperking, die bij ons wonen, 2 pakketten administratieve dienstverlening aan.

Pakket 1:

 • Opstellen begroting
 • Voorfinancieren van contante uitgaven met geld van Baalderborg Groep
 • Registratie van contante uitgaven
 • Verrekening van contante uitgaven
 • Afleggen van verantwoording aan cliënt/bewindvoerder

We doen geen betalingen aan derden.
Kosten: € 25 per jaar

 
Pakket 2:

 • Betalen van facturen
 • Beheer van spaarrekening
 • Automatisch periodieke overboekingen
 • Aanvragen van uitkeringen/toeslagen
 • Indienen van declaraties bij zorgverzekeraar (ziektekostenverzekering)
 • Verzamelen van gegevens voor de belastingaangifte
 • Behandelen van post m.b.t. privéfinanciën van de cliënt. Poststukken worden eventueel op de zorglocatie verzameld en klaargelegd voor de bewindvoerder.

We sluiten geen verzekeringen af en doen geen aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor is specifieke kennis vereist.
Kosten: pakket 1 en 2: € 225 per jaar. Pakket 2 kan niet worden afgenomen zonder pakket 1.

Voorwaarden

 • Bij minderjarige cliënten is een ouder of wettelijk vertegenwoordiger de opdrachtgever voor administratieve dienstverlening.
 • Bij meerderjarige cliënten is een bewindvoerder (of curator) de opdrachtgever voor administratieve dienstverlening. Als er geen bewindvoering is geregeld, is het niet mogelijk om administratieve dienstverlening te laten verrichten door Baalderborg Groep.
 • De Baalderborg Groep houdt op naam van de cliënt een inzake-rekening (rekening courant) aan bij Rabobank Vaart en Vechtstreek. De opdrachtgever (bewindvoerder) is er voor verantwoordelijk dat er voldoende saldo op de inzake-rekening aanwezig is om uitgaven conform begroting te kunnen doen dan wel te kunnen verrekenen d.m.v. automatische incasso. Een machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven door de opdrachtgever.
 • Er is op 31 december van ieder jaar een begroting opgesteld en ondertekend door de bewindvoerder ten aanzien van uitgaven in het komende jaar.
 • Indien de opdrachtgever (bewindvoerder) structureel afspraken niet nakomt, wordt de kantonrechter hiervan op de hoogte gesteld. De kantonrechter ziet toe op de kwaliteit van het gevoerde bewind (of curatele).


Diensten ouderenzorg

Maaltijden 

Restaurant ‘De Meent’ in Van Dedem Marke
Iedereen kan gebruikmaken van restaurant ‘De Meent’ in Van Dedem Marke. Iedere middag kunt u hier terecht voor een warme maaltijd, die bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Een maaltijd kost € 8,60 euro per dag. U moet ons wel even laten weten of welke dagen u komt. Dit kan via het woonloket ouderenzorg, tel. (0523) 629509.

Tafeltje dekje
De maaltijden van Tafeltje Dekje worden bereid in de keuken van Van Dedem Marke en in een koffer warm bij u thuis bezorgd. De maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht dat u zelf kiest uit het weekmenu. Ook aan dieetwensen kunnen wij voldoen. De maaltijden worden rond het middaguur bezorgd door vrijwilligers van de Baalderborg Groep. De kosten voor een maaltijd variëren van € 7,10 - € 8,70 per dag (afhankelijk of u alleen een hoofdgerecht of ook een voor- en/of nagerecht wenst). Wilt u meer weten over Tafeltje dekje, neem dan contact op met het woonloket ouderenzorg, tel. (0523) 629509.

Activiteiten
Wekelijks worden in Van Dedem Marke activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt meedoen. De activiteiten vindt u in ons informatieblad ‘’Op de hoogte. Per activiteit worden de kosten vermeld.

Buurtkamer
Op woensdag en donderdag is er van 14.00-16.00 uur “Buurtkamer”. Hier worden verschillende activiteiten gehouden, zoals sjoelen, samen koken, etc. Deelname aan de Buurtkamer is gratis en u hoeft zich niet aan te melden.

Fitness
In Van Dedem Marke is een fitnessruimte, waar u gratis gebruik van kunt maken. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wel is het op maandag drukker, omdat de fysiotherapeut dan ook gebruik maakt van deze ruimte.

Gymnastiek
Op dinsdagochtend is er om 9.30 en om 10.30 uur een gymnastiekgroep in de Fitruimte. Kosten zijn per keer € 3,50. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Fysiotherapie
Wij werken samen met de fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum De Rollepaal. U vindt een dependance van deze praktijk in Van Dedem Marke. De dependance is geopend op maandag van 8.00-17.00 uur (behandeling alleen op afspraak, tel. 0523-611283).

Kapper
De kapper is elke maandag en donderdagmorgen in Van Dedem Marke (Mooi-ruimte). Een afspraak kunt u maken via de gastvrouw/-heer van Van Dedem Marke, tel 0523-629000.

Firma Olland
Olland Medische Hulpmiddelen levert praktische medische hulpmiddelen en specialistische producten in de zorg. De medewerkers van Olland houden spreekuur (op afspraak) op vrijdagochtend vanaf 09.30 uur in de Mooi-ruimte. U kunt een afspraak maken via tel. 038-4215898.

Livit
Bij Livit kunt u terecht voor steunzolen, aangepaste schoenen, etc. Livit houdt binnen Van Dedem Marke spreekuur op dinsdagmiddag (alleen op afspraak) in de even weken. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0522-251438.

Pedicure
Binnen Van Dedem Marke zijn 2 pedicures werkzaam: Janny Scholten, tel. 0523-657400 en Bianca Michel tel. 0523-619791. U kunt via hen een afspraak maken.