Home > Gehandicaptenzorg > Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Voor wie?
Ambulante begeleiding wordt gegeven aan volwassenen met een lichte en/of matige verstandelijke beperking die zelfstandig wonen en nog een geldige indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in 2015. Na de afloop van de indicatie hebt u een WMO-beschikking nodig van de gemeente.
 
Wanneer?
De ambulante begeleiding start na een intakeprocedure. Afhankelijk van het aantal uren begeleiding dat in je beschikking is afgegeven, kijken we samen met jou naar het aantal uren per week en het tijdstip waarop de begeleider bij jou thuis komt om de gevraagde ondersteuning te bieden. De begeleiding wordt in principe geboden op een door jou gewenst tijdstip tussen 8.00 uur en 20.00 uur.
 
Begeleiding
De begeleiding kan bestaan uit het aanleren van nieuwe of het onderhouden van praktische vaardigheden. Zoals: zelfstandig boodschappen doen, het omgaan met geld, het begrijpelijk maken van post en deze afhandelen, zelfstandig koken enzovoort. Verder kan de begeleiding bestaan uit sociaal-emotionele ondersteuning. Hiermee bedoelen we dat je met je begeleider ook kunt praten over dingen die je moeilijk vindt, of dingen waar je goed in bent, dingen die je verdrietig maken of juist blij. Ook kan je begeleiding krijgen bij het maken van nieuwe vrienden en het omgaan met andere mensen. Een begeleider biedt je een luisterend oor, maar geeft ook advies wanneer jij daarom vraagt. Bijvoorbeeld bij het nemen van moeilijke beslissingen. Het belangrijkste van de begeleiding is dat jouw wens, dus wat je wilt leren of datgene waar je een beetje hulp bij nodig hebt, het uitgangspunt is. Samen met je begeleider ga je op zoek naar de mogelijkheden en de grenzen, je krijgt daarbij zelf verantwoordelijkheden.
 
Extra’s
Indien gewenst kan er in overleg ook begeleiding worden gegeven op een andere locatie dan in je eigen huis. En in bijzondere situaties denken we met je mee hoe we je kunnen helpen met bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals personenalarmering of andere middelen. 
 
Zorgovereenkomst
Voor de begeleiding tekenen we een zorgovereenkomst waarin we de afspraken vastleggen. Daarna schrijft je begeleider met jou een ondersteuningsplan. Hierin komt te staan waar je ondersteuning bij krijgt, welke doelen je stelt en op hoe je die met je begeleider wilt bereiken. Als het ondersteuningsplan klaar is, bespreken we dit met jou en als jij dat prettig vindt ook met je familie/vertegenwoordiger. Als je het eens bent met wat er in het ondersteuningsplan staat, zet je hier je handtekening onder.
 
Meer informatie?
Bel dan met de afdeling Cliëntenservice, tel.: 0523 287 100 of stuur een e-mail