Hulp thuis

Een kind met een ontwikkelingsstoornis, lichamelijke en/of verstandelijke beperking kan een flinke wissel trekken op het gezin. Bovendien vragen de opvoeding en benadering vaak speciale vaardigheden. Wij kunnen u daarbij helpen. Thuis, op de peuterspeelzaal, of op school.
  
Even tijd voor uzelf
Soms is het mogelijk dat we een dagdeel bij uw thuis komen en de zorg voor uw kind overnemen. Daardoor kunt u wat tijd voor uzelf nemen, of dingen met de andere gezinsleden doen.

Opvoedingondersteuning
Misschien zijn de vaardigheden die een kind leert, voor uw kind niet zo vanzelfsprekend. Soms gaan de dingen wat anders, moeten ze anders uitgelegd of aangeleerd. Daarom bieden we hulp aan huis. Een pedagogisch medewerker helpt u en uw kind bij het aanleren van vaardigheden, maar ook met het oplossen van praktische problemen en geeft advies over de omgang met uw kind. Soms kunnen we de zorg even van u overnemen. Bijvoorbeeld op woensdagmiddag, als broertjes of zusjes vrij zijn van school. Of we begeleiden uw kind naar een sport- of muziekles. Nemen het mee naar buiten voor een wandeling of een bezoekje aan de kinderboerderij, zodat u ook even tijd voor u zelf hebt.

Gezinsbehandeling
Soms is het goed een gezin wat langer te begeleiden. Dat kan met een Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) waarbij gedurende 6 tot 9 maanden een gezinsbehandelaar bij u thuis komt om u te ondersteunen bij de opvoeding.

Begeleiding op school, reguliere kinderopvang
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking, volgen we het ontwikkelingsniveau voortdurend. Ieder kind in Nederland heeft namelijk recht op onderwijs. Als uw kind naar school gaat, bijvoorbeeld een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, maar daarbij zorg nodig heeft, dan kan de school met u een beschikking  aanvragen bij de gemeente waar u woont. Wordt die toegekend, dan is het mogelijk dat de Baalderborg Groep deze zorg biedt. De school is in dat geval verantwoordelijk voor het onderwijs en wij voor de zorg. Zo kan uw kind van beide profiteren. Het is ook mogelijk om uw kind binnen de “gewone” kinderopvang of peuterspeelzaal gespecialiseerde zorg of begeleiding vanuit de Baalderborg Groep te geven. Ook hiervoor is een beschikking van uw gemeente nodig.