Home > Kind & Jeugd > Buitenschoolse Specialistische Begeleiding

Buitenschoolse Specialistische Begeleiding (BSB)

Dankzij de Buitenschoolse Specialistische Begeleiding kan uw kind ook vóór en na de reguliere schooltijden bij ons blijven. Vanaf 7.00 uur tot 9.00 uur en van 15.00 uur tot 19.00 uur bieden we opvang door professionele medewerkers in de Elzenhoek. U dient hierbij zelf het vervoer van uw kind te regelen. Uw kind kan gebruikmaken van alle (spel-)faciliteiten die de Elzenhoek heeft. Indien u dit wenst, wordt er ook samen met hem of haar gegeten (maaltijd wel zelf meegeven). Een beschikking van uw gemeente is nodig om hieraan deel te nemen.

Woensdagmiddagopvang
Voor schoolgaande kinderen is de woensdagmiddagopvang (ongeveer 12.15 tot 17.00 uur) een leuke manier om sociale contacten op te doen. In een woning in Ommen wordt in groepsverband begeleiding gegeven. Indien uw kind een school in Ommen bezoekt, halen wij uw kind van school. Er worden vele gezellige activiteiten gedaan. U dient uw kind zelf weer op te halen van de opvang. Een beschikking van uw gemeente is nodig om hieraan deel te nemen.

Vakantieopvang
Tijdens de zomervakantie wordt op maandag, woensdag en vrijdag (09.00 uur tot 16.30 uur) opvang geboden aan schoolkinderen in een woning in Ommen. Binnen een gestructureerd programma worden gezellige activiteiten gedaan. U kunt uw kind zelf opgeven voor het aantal dagen waarop u hiervan gebruik wilt maken. U dient hierbij kind zelf het vervoer van uw kind te regelen. Een beschikking van uw gemeente is nodig om hieraan deel te nemen.

Zaterdagopvang
We bieden zaterdagopvang voor thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar zodat ouders zo nu en dan vrij hebben voor zichzelf of activiteiten kunnen ondernemen met de andere kinderen in het gezin. De opvang is op verschillende locaties in Ommen en Hardenberg. De ouders/verzorgers brengen en halen de kinderen op de zaterdag zelf.