Ons zorgaanbod

De Baalderborg Groep biedt (specialistische) zorg aan:

  • cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; al dan niet gecombineerd met psychiatrische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag;
  • cliënten met een licht-verstandelijke beperking, gecombineerd met psychiatrische problematiek;
  • cliënten met ernstige meervoudige beperkingen;
  • cliënten met niet-aangeboren hersenletsel;
  • kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of (mogelijke) verstandelijke beperking.

... binnen de zorgzwaarte-indicaties ZZP VG 1 t/m 8 en ZZP LG 1 t/m 7.
De zorg wordt geboden met verblijf en/of verblijf met behandeling. Daarnaast bieden wij extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding dagbesteding, behandeling algemeen en tijdelijk verblijf.

Samenwerking
Om een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg te bieden, werkt de Baalderborg Groep intensief samen met zorgaanbieders uit de GGZ (Dimence), het Kennisnetwerk Autisme, het platform EMB+, Tactus verslavingszorg, het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, het Centrum voor Consultatie en Expertise, en verschillende ketenpartners.

Ouderenzorg
In de ouderenzorg biedt de Baalderborg Groep zorg aan cliënten die een indicatie hebben ZZP 4 t/m 8 en 10. Ook daar bieden we de extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve zorg, begeleiding individueel, begeleiding dagbesteding en huishoudelijke verzorging. 

Kosten
Uw verblijf wordt vergoed volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO-Jeugd). Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ga voor informatie over die bijdrage en de rekenhulp naar www.hetcak.nl/rekenhulp. Voor enkele aanvullende diensten worden kosten in rekening gebracht.

Cliëntondersteuner
Wie recht heeft op (langdurige)zorg met WLZ-indicatie en of WMO indicatie  kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Die ondersteunt u, of uw naaste, met alle vragen rondom het regelen en het uitvoeren van de langdurige zorg. Ga voor informatie naar www.mee.nl of bel 0900-999 88 88.

Wachttijden
We proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Voor actuele informatie over wachttijden en vacante plaatsen kun u hier terecht.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor zorg van de Baalderborg Groep? Klik dan hier.