Cliënttevredenheid

Wij horen graag of onze cliënten tevreden zijn over onze zorg en dienstverlening, en of deze bijdraagt aan hun persoonlijke behoeften, mogelijkheden en wensen. Daarom vragen we onze cliënten/verwanten jaarlijks naar hun mening. We doen dit met een vragenlijst van onderzoeksbureau Customeyes. 

Alle cliënten of hun verwanten krijgen jaarlijks een vragenlijst toegestuurd. Dit doen we in 3 meetronden. Om zo gericht mogelijk met de resultaten aan de slag te gaan, is het onderzoek niet anoniem. Het doel van het onderzoek is immers om een bijdrage te leveren aan een beter leven voor de cliënt. Daarom gaan we met de cliënt of zijn verwant in gesprek over de gegeven antwoorden. Daarnaast geven de resultaten zowel teams als de hele organisatie inzicht in verbeterkansen.

Resultaten van het onderzoek
Het onderzoek loopt het hele jaar door, waardoor de cijfers per kwartaal veranderen. Hoe meer cliënten/verwanten meedoen aan het onderzoek, hoe beter het beeld wordt dat we krijgen van onze zorg- en dienstverlening. De resultaten worden in 4r groepen weergegeven:

- Cliënten in de gehandicaptenzorg
- Ouders/verwanten/vertegenwoordigers van cliënten in de gehandicaptenzorg
- Cliënten in de ouderenzorg
- Verwanten/vertegenwoordigers van cliënten in de ouderenzorg

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u de resultaten van peildatum 1 oktober 2017 inzien.