Home > Cliënteninformatie > Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer een cliënt ontevreden is over de geboden zorg, een probleem heeft en hier niet over kan of wil praten met de begeleiding, dan kan hij in gesprek gaan met de cliëntvertrouwenspersoon.
 
De cliëntvertrouwenspersoon zoekt met de cliënt naar een oplossing voor het probleem en kijkt hoe de cliënt kan worden bijgestaan; bijvoorbeeld door mee te gaan naar een gesprek met de begeleider. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de vertrouwenspersoon de cliënt ondersteunen in het schrijven van een brief aan de klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig aan de cliënt, informeert, biedt een luisterend oor en heeft geheimhoudingsplicht. Alleen met toestemming van de cliënt mag de vertrouwenspersoon informatie aan anderen doorgeven of stappen ondernemen. Wanneer er sprake is van gevaarlijke situaties voor de cliënt of anderen, kan de vertrouwenspersoon niet gehouden worden aan de geheimhoudingsplicht. 


Contact

Petra Nienhuis

Telefoon: 06 -15 13 55 30

Of stuur een e-mail