Home > Corona-virus

Corona-virus

We maken plannen om de dagbesteding weer op te starten. Dat vraagt een zorgvuldige uitwerking. We hebben immers rekening te houden met diverse cliëntengroepen die op veel verschillende locaties werken. Belangrijk vraagpunt is of de 1,5 meter afstand en hygiënevoorschriften kunnen worden nageleefd. Een andere voorwaarde is het taxivervoer; dat moet beschikbaar en veilig zijn. Tot slot heeft het openen van de dagbestedingen gevolgen voor de inzet van personeel dat nu op de woningen werkt en zoeken we afstemming met collega zorgorganisaties waar onze mensen werken of hun cliënten bij ons werken. We hopen zo spoedig mogelijk met startdatums te komen.

Binnen de Baalderborg Groep is het ontvangen van bezoek voor mensen met een verstandelijke beperking - onder strikte voorwaarden - al vanaf 18 mei mogelijk. Vorige week kondigde het kabinet aan dat men de proef met het ontvangen van bezoek in 26 verpleeghuizen verruimt naar alle verpleeghuizen in Nederland. Wel onder dezelfde strikte voorwaarden van maximaal 1 bezoeker per week per cliënt en het bezoek mag geen Covid-19 klachten hebben. Wij werken natuurlijk graag mee aan het voorzichtig verruimen van de bezoekregeling in de ouderenzorg. Maar ook dit proces vraagt een goede voorbereiding en afstemming. De contactpersonen worden geïnformeerd zodra er op hun locatie en/of voor hun familielid weer bezoek mogelijk is.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Oudere berichten

 
Bezoekregeling VG-cliënten versoepeld
Per uiterlijk 18 mei wordt het bezoek van familieleden aan cliënten in de gehandicaptenzorg beperkt mogelijk. Het bezoek vindt op afspraak plaats en maximaal 2 vaste bezoekers mogen hun kind of familielid 1 x per week maximaal 1 uur bezoeken. Afspraken over de bezoekregeling kunnen per locatie en per cliënt verschillen, o.a. omdat het gezondheidsrisico per cliëntendoelgroep verschilt. De teamleider, gedragskundige, persoonlijk ondersteuner en arts gehandicaptenzorg stellen deze regels per locatie/cliënt op en informeren u daarover persoonlijk. Met het verruimen van de bezoekregeling volgen we het landelijke VGN beleid. Mocht zich onverhoopt een nieuwe Corona-besmetting voordoen dan kunnen we de bezoekafspraken – hoe vervelend ook – opnieuw tijdelijk aanpassen.
 
Bezoekregeling ouderenzorg
Ook het bezoekverbod in verpleeghuizen wordt stap voor stap versoepeld. De overheid start vanaf maandag 11 mei op 25 locaties pilots met een ruimere bezoekregeling. Per regio wordt 1 verpleeghuis aangewezen. Voor de ouderenzorg binnen de Baalderborg Groep blijft het bezoekverbod helaas nog van kracht, maar we hopen uiteraard ook hier zo snel mogelijk tot een versoepeling over te kunnen gaan zodat u uw familielid weer in de armen kunt sluiten.
 

Gedeeltelijke opening De Elzenhoek
Er zijn voorbereidingen getroffen om De Elzenhoek vanaf 11 mei te openen voor kinderen t/m 12 jaar. Voor de kinderen/jeugdigen van 13 t/m 18 jaar blijft de huidige regeling/noodopvang van kracht. Inmiddels heeft de overgrote meerderheid van de ouders aangegeven hun kind weer naar de Elzenhoek te willen brengen. Op de locatie zijn maatregelen genomen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Zo zijn er regels voor het halen en brengen van kinderen. Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het (taxi)vervoer. Het logeren op onze 2 locaties wordt ook weer beperkt mogelijk.

 

Ook wij nemen maatregelen die een verdere verspreiding van het corona-virus tegengaan. Daarom hebben we al eerder besloten om bijeenkomsten, waarbij externe personen naar 1 van onze zorg- of dagbestedingslocaties komen, te annuleren.

Niet door gaan o.a.:
- activiteiten in de Week van de Zorg
- klussen voor NL Doet.
- het ontmoetingscafé Nachtegaalstraat op 13 maart.
- bijeenkomsten op de Van Dedem Marke
- discoparty 27 maart in De Wanne
- de motorrun.
Hoe vervelend dit ook is, we stellen de veiligheid van onze cliënten en medewerkers voorop.

Sluiting locaties
Op 16 maart hebben we besloten om alle dagbestedingslocaties tot 6 april te sluiten. Hiermee willen we de veiligheid en goede zorg voor onze cliënten waarborgen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de opvang en begeleiding van onze cliënten in de woonlocaties vorm te geven. Zaterdag werd al besloten om De Elzenhoek te sluiten; een locatie waar een groep kwetsbare kinderen wordt begeleid.

Tafeltje dekje
Het team dat de maaltijden voor Tafeltje-Dekje verzorgt, zal de bezorging tot aan de voordeur doen en tot nadere informatie niet meer in de woning binnenkomen.

Praktische informatie
We kunnen ons voorstellen dat u specifieke vragen hebt. Bijvoorbeeld: waarom hangt er geen fles desinfectans bij iedere deur? 
We volgen hierin het beleid van het RIVM. Een antwoord op dergelijke - en meer - vragen vindt u dan ook op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Materiaal voor communicatie met cliënten
website VGN


Corona besmetting binnen de BBG
Op de Van Dedem Marke zijn 2 bewoners besmet met het Corona-virus. Zij worden op de eigen kamer, met persoons beschermde middelen, verpleegd. We hopen dat het virus zich niet verder verspreid. 
Op De Haven en De Zwiese zijn quarantaine ruimtes gerealiseerd voor het geval cliënten niet langer op hun kamer kunnen blijven.


Verlenging maatregelen
Het kabinet heeft op 30 maart besloten om alle maatregelen, die een verdere verspreiding van het Corona-virus tegengaan, te verlengen t/m 28 april 2020. Hierdoor blijven de scholen dicht en de bezoekregeling in de ouderen- en gehandicaptenzorg gehandhaafd. Omdat we dit beleid volgen, betekent dit helaas ook dat De Elzenboek, de Dagbestedingen en de logeerhuizen van de Baalderborg Groep dicht blijven.

Wij realiseren ons hoe teleurstellend en ingrijpend deze maatregelen voor alle betrokkenen zijn. Maar we kunnen niet anders dan - omwille van de veiligheid en goede zorg voor onze cliënten - deze maatregelen overnemen.

 


Bezoek
De overheid heeft de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg aangescherpt. Die komt erop neer dat cliënten geen fysiek bezoek meer mogen ontvangen. Wij nemen dit besluit met een brok in onze keel over. Toch snappen we dat er maatregelen worden genomen om een verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan en de gezondheid van onze - vaak kwetsbare - bewoners, naasten en medewerkers te beschermen. Al eerder (19 maart) bepaalde de overheid dat bezoek in de ouderenzorg niet langer is toegestaan. 
We hebben iPads en mini pc's beschikbaar die voor onze bewoners een communicatie met thuis mogelijk maken.

 

 

Corona besmetting (update 24/4) 
Op de Zwiese/Baalderschans en De Haven (Van Dedem Marke) worden momenteel geen cliënten meer verzorgd. Op Vlasakkerkamp 21d zijn de cliënten uit quarantaine. 

 

Besluiten kabinet
De overheid besloot op 21 april de basisscholen vanaf 11 mei beperkt te openen. De kinderen tot 12 jaar gaan ''voor de helft'' weer naar school. De locaties voor kinderopvang en het speciaal onderwijs gaan volledig open. 
Het bezoekverbod voor mensen met een verstandelijke beperking en bewoners in de verpleeghuizen blijft tot nader order van kracht. De dagbestedingen blijven dicht. 
Op dit moment zijn wij in afwachting van aanvullend landelijk beleid op deze onderwerpen.

 

Cliëntondersteuning Zorgbelang Overijssel
Hebt u vragen over Corona, het sluiten van voorzieningen, uitgestelde zorg of gewoon behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u terecht bij het team van cliëntondersteuners van Zorgbelang Overijssel via clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl of bellen met 074 - 2913597, via 0900 – 2438181 (langdurige zorg) of ons meldformulier. Zij nemen telefonisch uw vragen met u door om te kijken of ze een oplossing voor uw problemen kunnen vinden.