Home > Corona-virus

Corona-virus

Corona besmetting
Op de Zwiese/Baalderschans worden 10, en in de Haven (Van Dedem Marke) 5, cliënten verzorgd bij wie het Corona-virus is vastgesteld. Op de Vlasakkerkamp 21 C/D is bij 10 cliënten ook het virus vastgesteld. Gezien de omvang van deze specifieke doelgroep is besloten hen op de eigen woning in quarantaine te verzorgen. 

Verlenging maatregelen
Het kabinet heeft op 30 maart besloten om alle maatregelen, die een verdere verspreiding van het Corona-virus tegengaan, te verlengen t/m 28 april 2020. Hierdoor blijven de scholen dicht en de bezoekregeling in de ouderen- en gehandicaptenzorg gehandhaafd. Omdat we dit beleid volgen, betekent dit helaas ook dat De Elzenboek, de Dagbestedingen en de logeerhuizen van de Baalderborg Groep dicht blijven.
Wij realiseren ons hoe teleurstellend en ingrijpend deze maatregelen voor alle betrokkenen zijn. Maar we kunnen niet anders dan - omwille van de veiligheid en goede zorg voor onze cliënten - deze maatregelen overnemen.


Bezoek
De overheid heeft de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg aangescherpt. Die komt erop neer dat cliënten geen fysiek bezoek meer mogen ontvangen. Wij nemen dit besluit met een brok in onze keel over. Toch snappen we dat er maatregelen worden genomen om een verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan en de gezondheid van onze - vaak kwetsbare - bewoners, naasten en medewerkers te beschermen. Al eerder (19 maart) bepaalde de overheid dat bezoek in de ouderenzorg niet langer is toegestaan.
We hebben iPads en mini pc's beschikbaar die voor onze bewoners een communicatie met thuis mogelijk maken.

 

Cliëntondersteuning Zorgbelang Overijssel
Hebt u vragen over Corona, het sluiten van voorzieningen, uitgestelde zorg of gewoon behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u terecht bij het team van cliëntondersteuners van Zorgbelang Overijssel via clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl of bellen met 074 - 2913597, via 0900 – 2438181 (langdurige zorg) of ons meldformulier. Zij nemen telefonisch uw vragen met u door om te kijken of ze een oplossing voor uw problemen kunnen vinden. 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oudere berichten

Ook wij nemen maatregelen die een verdere verspreiding van het corona-virus tegengaan. Daarom hebben we al eerder besloten om bijeenkomsten, waarbij externe personen naar 1 van onze zorg- of dagbestedingslocaties komen, te annuleren.

Niet door gaan o.a.:
- activiteiten in de Week van de Zorg
- klussen voor NL Doet.
- het ontmoetingscafé Nachtegaalstraat op 13 maart.
- bijeenkomsten op de Van Dedem Marke
- discoparty 27 maart in De Wanne
- de motorrun.
Hoe vervelend dit ook is, we stellen de veiligheid van onze cliënten en medewerkers voorop.

Sluiting locaties
Op 16 maart hebben we besloten om alle dagbestedingslocaties tot 6 april te sluiten. Hiermee willen we de veiligheid en goede zorg voor onze cliënten waarborgen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de opvang en begeleiding van onze cliënten in de woonlocaties vorm te geven. Zaterdag werd al besloten om De Elzenhoek te sluiten; een locatie waar een groep kwetsbare kinderen wordt begeleid.

Tafeltje dekje
Het team dat de maaltijden voor Tafeltje-Dekje verzorgt, zal de bezorging tot aan de voordeur doen en tot nadere informatie niet meer in de woning binnenkomen.

Praktische informatie
We kunnen ons voorstellen dat u specifieke vragen hebt. Bijvoorbeeld: waarom hangt er geen fles desinfectans bij iedere deur? 
We volgen hierin het beleid van het RIVM. Een antwoord op dergelijke - en meer - vragen vindt u dan ook op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Materiaal voor communicatie met cliënten
website VGN


Corona besmetting binnen de BBG
Op de Van Dedem Marke zijn 2 bewoners besmet met het Corona-virus. Zij worden op de eigen kamer, met persoons beschermde middelen, verpleegd. We hopen dat het virus zich niet verder verspreid. 
Op De Haven en De Zwiese zijn quarantaine ruimtes gerealiseerd voor het geval cliënten niet langer op hun kamer kunnen blijven.