Dagbehandeling

De Elzenhoek biedt op werkdagen (9.00 tot 15.00 uur) dagbehandeling. Er zijn verschillende groepen, elk ingericht op een specifieke hulpvraag. Ieder kind heeft een persoonlijk ondersteuner, die het aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers en de zorg rondom het kind coördineert. Naast de groepsruimten is er o.a. een snoezelkamer, een beweeglokaal en een fijne, veilige buitenruimte, die is ingericht als belevingstuin met veel speelmogelijkheden.

Therapie in huis
In het gebouw zijn therapieruimtes voor de kinderen die specifieke behandelingen nodig hebben. Logopedie, fysiotherapie, bewegingsagogiek, spel- en muziekbegeleiding: alle specialismen zijn aanwezig en eenvoudig in te passen in het dagprogramma van uw kind.

Ontwikkelingsvolgmodel
We willen de ontwikkelingskansen van het kind maximaal benutten. Samen met de ouders wordt het ontwikkelingsmodel ingevuld en bijgehouden en worden doelen gesteld om zo continu de ontwikkeling van het kind optimaal te volgen en te stimuleren.