Governance code

Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Zorginstellingen in Nederland hebben regels omtrent bestuur en toezicht vastgelegd in de zgn. Zorgbrede Governance Code 2010. Ook de Baalderborg Groep heeft een Governance Code. U kunt die aan de rechterkant van deze pagina downloaden.