Voor wie?

Op de Elzenhoek bieden we dagbehandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking (evt. met ernstige gedragsproblematiek) of een meervoudige beperking. We werken in verschillende groepen die zijn ingedeeld op o.a. de zorgvraag en de leeftijd. Naast een behandeling in groepsverband kan iemand individueel worden behandeld door bijv. een logopedist of fysiotherapie.
 
Observatiegroep
Dit is een tijdelijke groep, die wordt gevormd als er minimaal drie kinderen zijn aangemeld voor observatie en diagnostiek. Het gaat om kinderen, van wie nog niet helemaal duidelijk is op welk ontwikkelingsniveau ze zitten en wat de beste benadering en behandeling is. Vaste groepsleidsters buigen zich samen met een team van specialisten over het gedrag en de mogelijkheden van de kinderen. De activiteiten in deze groep zijn dan ook breed en gericht op alle ontwikkelingsgebieden, die passen bij de baby- en kleuterfase. Zijn er minder dan drie aanmeldingen, dan wordt een kind (afhankelijk van de leeftijd) geplaatst in groep ‘Rood’ en vindt de observatie binnen deze groep plaats.

                                                       

 Ik zie de ontwikkeling die 'mijn' jongens op de groep doormaken.
Dat is fijn om te delen met de ouders'.

Daniëlle van Steenbruggen,
persoonlijk begeleidster structuurgroep