Home > Baalderborg Groep > Jaardocument en kwaliteitsrapporten

Jaardocument en kwaliteitsrapporten

Jaardocument Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Baalderborg Groep stelt een jaardocument op, om alle relevante documenten, die van belang zijn voor het uitoefenen van onze toezichthoudende rol, te bundelen tot één document en daarnaast u onze focus voor 2017 te presenteren. Hiernaast kunt u het jaardocument downloaden. 
 
Kwaliteitsrapport/-verslag
Om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader, maar ook omdat we zelf verantwoording over gevoerd beleid willen afleggen, is er het kwaliteitsverslag voor de VVT en kwaliteitsrapport voor de VG-zorg. Voor de VG hebben we ook een cliëntenversie gemaakt die binnenkort volgt.
U kunt ze hiernaast downloaden.