Jobcoaching

Voor wie?
Jobcoaching is voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar waarbij we je helpen te werken in een reguliere bedrijf of instelling. We houden uiteraard rekening met jouw wensen. De dagen die je werkt, zijn afgestemd op jouw mogelijkheden in overleg met de werkgever. Dat kan betekenen dat je een dag in de week, meerdere dagen of zelfs fulltime kan werken binnen jobcoaching. Wanneer je je aanmeldt, volgt er een intakegesprek waaruit een advies komt. Mocht dat positief zijn, dan regelen we o.a. een arbeidsinteressetest, zoeken we naar passend werk en helpen we je bij het inwerken.

Wat zijn de werkplekken?

  • school (conciërgewerk, administratie)
  • peuterspeelzaal (helpen van de leidster)
  • horeca (keukenwerkzaamheden, bediening)
  • winkels (bestellingen uitpakken, voorraden aanvullen, etc.)
  • kerken (kerkzaal, bijzalen schoonhouden).

Begeleiding
Je wordt begeleid door een jobcoach die ervaring heeft in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking op hun werkplek. Je hebt een vaste jobcoach die begeleidingsafspraken met je maakt. Aan de hand van de gesprekken die je met de jobcoach hebt, maakt de jobcoach een verslag voor de jaarlijkse ondersteuningsplanbespreking. Op verzoek kan de jobcoach aanwezig zijn bij de OPB-bespreking.

Overeenkomst
Wanneer je via jobcoaching gaat te werken, wordt er een jobcoachovereenkomst ondertekend. Daarin leggen we de afspraken tussen jou, de Baalderborg Groep en de werkgever vast. Als je het eens bent met wat er in staat, dan zet de werkgever, de Baalderborg Groep en uiteraard jij of je wettelijke vertegenwoordiger je handtekening eronder.

Indicatie
Er is een geldige indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor ondersteunende begeleiding en indien nodig kun je een indicatie aanvragen voor het vervoer van en naar de werkplek.

Wie betaalt?
De zorg wordt betaald vanuit de WLZ.  Dit kan in 2 vormen. In Zorg In Natura (ZIN) dan ontvangt de Baalderborg Groep op basis van jouw indicatie een budget van het zorgkantoor. De tweede mogelijkheid is via een Persoons Gebonden Budget (PGB) dan krijg je een budget van het zorgkantoor en wordt de zorg via een maandelijkse factuur van de Baalderborg Groep bij jou in rekening gebracht.

Interesse?
Bel dan met de afdeling Cliëntenservice, tel.: 0523 287 100 of mail. Werk of woon je al bij de Baalderborg Groep, dan kun je interesse ook kenbaar maken bij je persoonlijke begeleider of rechtstreeks contact opnemen met de jobcoaches. Informatie over jobcoaching wordt ook verstrekt via de b.box. De jobcoaches kunnen je dan verder helpen.