Wie betaalt wat?

Het wonen en de zorg worden betaald uit enkele wettelijke regelingen. Meestal is er een eigen bijdrage. Ook krijgen zorginstellingen niet voor alles wat ze doen geld. En kan de cliënt kiezen welke diensten hij/zij afneemt en daarvoor betalen.

De mogelijkheden en regelingen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen verschillend. In dit hoofdstuk staat wie, wat betaalt.