Home > Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Ieder mens heeft het recht zijn leven te leven zoals hij dat wil. Recht op een goed bestaan, op warmte en veiligheid. Mensen met een verstandelijke en of lichamelijke handicap kunnen hieraan meestal niet (helemaal) zelfstandig invulling geven. De Baalderborg Groep helpt hen een zo normaal mogelijk leven te leiden, midden in de samenleving. Hun wensen en behoeften zijn leidend voor de zorg of ondersteuning die wij bieden. Dit kan variëren van 24-uurs zorg tot enkele uren begeleiding per week en omvat wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie.

Gehandicaptenzorg