Home > Cliënteninformatie

Cliënteninformatie

In dit hoofdstuk staat informatie over de verschillende soorten zorg die wij bieden, en vindt u het aanmeldformulier.

Ook leest u hier alles over medezeggenschap, cliënttevredenheid en hoe u een klacht kunt indienen.

Cliënteninformatie