Medezeggenschap

Bij de Baalderborg Groep kunnen ook de cliënten meepraten. Zij worden vertegenwoordigd in een cliëntenraad voor de gehandicaptenzorg (CR Baalderborg) en een cliëntenraad voor de ouderenzorg (CR Van Dedem Marke). De folders van de cliëntenraden vindt u hiernaast.

De cliëntenraad van de gehandicaptenzorg is onderverdeeld in een:

  • vertegenwoordigerscommissie. Hierin zitten familieleden van de cliënten.
  • cliëntencommissie. Hierin zitten cliënten.

De cliëntenraden worden ondersteund door de ambtelijk secretaris van de Baalderborg Groep, en zijn telefonisch bereikbaar via (0523) 287 109. De jaarverslagen van de raden kunt u rechts downloaden.