Nachtzorg

De Nachtzorg is integraal onderdeel van onze 24-uurs zorg, waarbij het uitgangspunt is dat cliënten in alle rust kunnen (door-)slapen.

Kwaliteit
Wij stellen ons het leveren van een goede kwaliteit van zorg als doel, waarbij continu ingespeeld wordt op de zorgvraag maar waarbij we proberen “overcare” te voorkomen. Veiligheid, eigen regie en zelfstandigheid van onze cliënten zijn hierin belangrijke aspecten.

Zorgverlening
Inmiddels is 95% van onze locaties aangesloten op het Nachtzorgsysteem en leveren we ook nachtzorg aan collega-zorginstellingen. Samen met hen is er gekeken hoe het Nachtzorg-team ondersteuning biedt. Dat kan door observatie op afstand, al dan niet ter ondersteuning aan de slaap- of de wakende wacht - maar ook door het verlenen van directe zorg aan cliënten. Om in te spelen op de zorgvraag is het nodig goed te communiceren en elkaar dié informatie te geven die van belang is voor het leveren van goede zorg. Zorgafspraken en inzet van diverse hulpmiddelen is altijd na instemming van cliënt, ouders/verwanten of wettelijk vertegenwoordiger.

Een dagelijkse overdracht en regelmatig evalueren is een belangrijk onderdeel om de voorwaarden voor goede zorgverlening te realiseren en alert in te spelen op wijzigingen in de zorgvraag. We gaan er vanuit geen onnodige risico’s te nemen, maar kunnen niet alle risico’s uitsluiten. Dit is in het dagelijks leven niet mogelijk en ook niet in de zorgverlening; het gaat erom wat acceptabel en onacceptabel is.

De praktijk
Geluiden, hulpoproepen, bewegingen en beelden komen binnen bij de zorgcentrale. Elke nacht is een team van 8 nachtzorgmedewerkers van 22.00 tot 07.00 uur actief in het opvolgen van deze meldingen.
De centralisten beoordelen continu de meldingen en zetten hierop acties uit door nachtzorgmedewerkers naar cliënten te sturen of door de aanwezige collega’s op de locaties te bellen en te verzoeken naar een cliënt te gaan.
Naast de cliëntvolgende observatie en daarbij horende acties, hebben we elke nacht ook zorgroutes. Tijdens deze zorgroutes wordt er conform de gestelde zorgafspraken zorg verleend aan de cliënt.

Ons nachtzorgsysteem
Onze locaties zijn uitgerust met 2e en 3e generatie zorgsystemen, die onder andere geluiden, beelden, hulpoproepen en bewegingen registreren. Om het ondersteunend proces van het (nacht)zorgsysteem goed te laten verlopen en te borgen, werkt het team Nachtzorg intensief samen met de afdeling ICT.