Observatie & diagnostiek


 

Misschien wist u het zelf al. Of attendeerde het consultatiebureau of de crèche/peuterspeelzaal u op een mogelijke ontwikkelingsachterstand van uw kind. Als de meest voorkomende medische oorzaken onderzocht, bekend en/of uitgesloten zijn, volgt er een nieuwe fase: hoe nu verder? Welke zorg en ondersteuning heeft uw kind nodig om zich binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen?

Observatie- en onderzoeksperiode
In deze fase kan de Elzenhoek een rol spelen, door uw kind goed te leren kennen en observen bij het bewegen, spelen, communiceren, eten en contact maken. Hiervoor hebben we een observatiegroep- en onderzoeksperiode: een gespecialiseerde vorm van dagopvang voor kinderen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand, op meerdere ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, communicatie, sociaal-emotioneel en verstandelijk. Het is een periode van 6 weken, waarbij meerdere disciplines observaties en onderzoeken verrichten om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind op allerlei ontwikkelingsgebieden.

Na de oberservatieperiode is er inzicht in taal-/spraakontwikkeling, communicatie, spel- en motorische ontwikkeling, sociale vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling van het kind en kan dagbehandeling worden ingezet gericht op de mogelijkheden van het kind. NB: pas bij de dagbehandeling worden doelen opgesteld waar de behandeling zich op gaat richten.