Thuiszorg

Eigen regie
Bij de Baalderborg Groep vinden we het belangrijk dat u zo lang mogelijk de eigen regie over uw leven houdt. Hebt u als inwoner van Dedemsvaart of Balkbrug thuis aanvullende zorg of ondersteuning nodig? Dan bieden we die graag in overleg met u aan. 

U krijgt een contactverzorgende als vast aanspreekpunt. Ook ontvangt u een zorgmap. Daarin staan de afspraken over de uitvoering van uw zorg. Onze medewerkers gebruiken de zorgmap bij hun zorgverlening. Daarnaast biedt de map mogelijkheden voor tussentijdse rapportage en communicatie tussen u en/of uw mantelzorger en de personen die bij de zorg betrokken zijn. De Baalderborg Groep streeft ernaar om zoveel mogelijk vaste medewerkers in te zetten voor de zorgverlening. 

Huishoudelijke verzorging
Indien u niet meer volledig in staat bent om zelf uw eigen (grote) huishoudelijke werkzaamheden te verrichten, kan een medewerker van de Baalderborg Groep u ondersteunen. Dit is meestal 1 dagdeel per week.

Persoonlijke verzorging en verpleging
De verzorging bestaat bijvoorbeeld uit: hulp bij wassen of douchen, aan- en uitkleden, het innemen van medicijnen, in en uit bed gaan. De verpleging bestaat bijvoorbeeld uit: verbinden, wondverzorging, geven van injecties. Afhankelijk van de zorgvraag komt de verzorging langs. Dat kan 1 keer per week zijn maar ook meerdere malen per dag. De Baalderborg Groep biedt 24 uur per dag zorg en voert dus indien nodig ook nachtelijke controles uit.

Andere mogelijkheden
Wij bieden als ondersteuning thuis ook een maaltijdvoorziening, personenalarmering en dagopvang.

Welke indicatie
Op basis van de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt verzorging geboden aan cliënten. Voor huishoudelijke hulp kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente Hardenberg.

Kosten
U betaalt een eigen bijdrage zonder verblijf aan het CAK voor zorg op basis van thuiszorg. U kunt ook zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (PGB).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling cliëntenservice 0523 629 000 of hen een e-mail sturen.