Home > Baalderborg Groep > Vrienden van ...

Vrienden van ...

De Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep is opgericht om activiteiten en voorzieningen te bekostigen die buiten het normale budget vallen, maar wel in het directe belang van de cliënten zijn.

De Vrienden zorgden o.m. voor de realisatie van een kleinvee-tuin en geluidsinstallatie bij Van Dedem Marke, een activity-board op de Tyehof, speeltoestellen voor de logeerboerderijen, skelters bij De Zwiese, en betaalden mee aan een tovertafel, de verschillende activiteiten van locaties en meubilair voor de huiskamers.

Meer informatie over de Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep vindt u in de folder hiernaast. Wilt u weten hoe u de Vrienden iets kunt nalaten, download dan de folder 'Uw nalatenschap: legaat en erfenis'. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via e-mail of bel: 0523 287 100.