Missie, visie

Missie
De Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij gaan uit van de eigen regie van mensen. Wij stimuleren de versterking van hun eigen regie en van hun zelfredzaamheid. Onze professionals werken nauw samen met het netwerk van de cliënt.

Visie
In de zorg die wij bieden staan zelfregie en netwerk centraal. Kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag hebben een eigen verantwoordelijkheid. We helpen hen vaardigheden te leren waarmee ze in staat zijn hun leven vorm te geven. Onze medewerkers ondersteunen cliënten in wat ze zelf kunnen, al dan niet met inzet van hun eigen sociale netwerk. Dat geldt voor alle levensterreinen, zoals wonen, werken, ontmoeten en meedoen, vrije tijd en dagbesteding, leren en ontwikkelen, opvoeden. Bovendien zetten wij expliciet in op de ontwikkeling van netwerken van cliënten en creëren wij mogelijkheden voor ontmoeting en participatie.

Hoe, wat en waarom
Natuurlijk: het is goed om te weten wat de Baalderborg Groep allemaal doet. Maar veel belangrijker is het waarom van wat we doen.
Waarom kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een hulpvraag zich bij de Baalderborg Groep in goede handen weten.
Waarom zorgmedewerkers graag bij ons werken, vrijwilligers zich bij ons aansluiten en mantelzorgers, familieleden en andere betrokkenen graag met ons samenwerken.