Home > Cliënteninformatie > Compliment, klacht

We horen graag uw mening

We willen dat u tevreden bent over onze zorg. Is dat zo? Dan horen we dat graag. Maar we staan ook open voor suggesties, of een klacht. Zo kunnen we aldoor ons werk verbeteren.

Bent u tevreden?
Vertel het onze medewerkers. Zij horen graag wat u van hun werk vindt. Uw reactie doorgeven aan een collega, kan ook. Die zorgt dat het compliment op de juiste plek terechtkomt.

Hebt u een idee, of suggestie?
Ook dat horen we graag. U mag uw reactie ook mailen naar info@baalderborggroep.nl
NB: we meten doorlopend de tevredenheid van cliënten. Meer daarover leest u hier

Bent u ontevreden?
Misschien is er iets dat u niet bevalt, of gaat er iets mis waardoor u ontevreden bent. U kunt dat het beste bespreken met de (persoonlijk) begeleider of de manager. We staan open voor uw signalen en proberen altijd ons werk te verbeteren.

Cliëntvertrouwenspersoon
U kunt uw onvrede ook bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij luistert naar uw verhaal, en zoekt met u naar een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon kan ook met u meegaan naar een gesprek met de begeleider of manager. Klik hier voor de gegevens van de cliëntvertrouwenspersonen.

Klacht
Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht indienen. Dat doet u bij de klachtencommissie met het formulier hiernaast. De klachtencommissie werkt onafhankelijk van de Baalderborg Groep. De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen bij het indienen van de klacht. Na ontvangst, onderzoekt de voorzitter van de klachtencommissie met u of er kan worden bemiddeld. Is dat mogelijk, dan begeleidt een lid van de klachtencommissie u daarin. Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing dan start de formele klachtenprocedure. Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure, of wilt u direct een klacht indienen, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris. Hij is te bereiken op telefoonnummer (0523) 287 109. Of mail.