Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Onze zorg

We bieden (specialistische) zorg en begeleiding aan cliënten met een:

  • lichte, matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking;
  • al dan niet met lichamelijke beperkingen, bijkomende psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag;
  • al dan niet veroorzaakt door niet aangeboren hersenletsel (NAH);
  • met de zorgzwaarte-indicaties ZZP VG 1 t/m 8 en ZZP LG 1 t/m 7

De zorg wordt geboden met verblijf en/of verblijf met behandeling. Daarnaast bieden wij extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding dagbesteding, behandeling algemeen en tijdelijk verblijf.


Ouderenzorg

In de ouderenzorg bieden we zorg aan cliënten die een indicatie ZZP 4 t/m 8 en 10 hebben. Ook daar bieden we de extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve zorg, begeleiding individueel, begeleiding dagbesteding en huishoudelijke verzorging.

Samenwerking
Voor een goede kwaliteit van zorg werken we samen met zorgaanbieders uit de GGZ (Dimence), het Kennisnetwerk Autisme, het platform EMB+, Tactus verslavingszorg, het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, het Centrum voor Consultatie en Expertise, het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht & Noordoost-Overijssel en verschillende ketenpartners.

Bellen Mailen