Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Diagnostiek, advies & behandeling

De dienst BDA (Behandeling, Diagnostiek en Advies) bestaat uit gedragskundigen, vaktherapeuten en geestelijk verzorgenden. Wat doen zij?

Behandeling

Behandeling is meestal een één-op-één contact tussen een cliënt en een behandelaar in een kantoor of - steeds vaker - buiten, al pratend en lopend. Iedereen heeft tijdens zijn leven wel eens klachten die niet zomaar over gaan. Bijvoorbeeld, angst, somberheid of stress na een traumatische gebeurtenis. De cliënt die dit overkomt, maakt dan samen met een behandelaar een plan om aan een bepaald doel te werken en om de klacht te verminderen. Bijvoorbeeld, meer zelfvertrouwen krijgen en somberheid overwinnen. Er zijn verschillende behandelaars: psychologen, orthopedagogen, bewegingstherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, speltherapeuten, logopedisten en geestelijk verzorgers. Er is dus keuze. Vaak wordt samengewerkt met andere belangrijke personen die de cliënt kunnen helpen om vooruit te komen. Bijvoorbeeld, een familielid, een begeleider of een goede vriend.

Diagnostiek

Diagnostiek is ontdekken wat er aan de hand is. Mensen worden soms geboren met een of meerdere beperkingen. Het leervermogen kan achterblijven. Dat kan een verstandelijke beperking zijn. Het sociale en communicatieve vermogen kan haperen. Dat kan autisme zijn. De aandacht en concentratie kan tekort schieten. Dat kan ADHD zijn. Ook op latere leeftijd kunnen problemen ontstaan. Iemand kan hardnekkig gaan controleren. Dat kan dwang zijn. Iemand kan slechter gaan onthouden. Dat kan dementie zijn. Wat het precies is, wordt uitgezocht via diagnostiek. Dat zijn wetenschappelijk onderbouwde tests, vragenlijsten en observaties. De uitkomsten van diagnostiek zijn belangrijk, omdat ze richting geven aan het oplossen van problemen via behandeling, of aan het omgaan met problemen via goede begeleiding.

Advies

Advies wordt gegeven aan teams van begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. De begeleiding van cliënten met uiteenlopende leeftijden, intelligentie en problemen is complex. Teams worden in de uitvoering van die taak zorginhoudelijk bijgestaan door de dienst BDA. Dat leidt tot ondersteunende behandeling en diagnostiek (de B en de D), en tot goed onderbouwde zorg- en handelingsplannen voor de dagelijkse praktijk. Advies wordt ook gegeven in de zogenaamde driehoek. De hoeken van de driehoek zijn de cliënt, de familie en de professional, de zijden van de driehoek zijn de interacties tussen deze drie. Het welzijn van de cliënt staat of valt met de zorgvuldigheid van de interacties in de driehoek. Advies wordt tenslotte gegeven aan de organisatie op zorginhoudelijk terrein.

Bellen Mailen