Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Palliatieve zorg

Met palliatieve zorg verbeteren we de kwaliteit van het leven van cliënten in de laatste levensfase, door het voorkomen en verlichten van (eventueel) lijden. Dit doen we door vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Binnen de ouderenzorg heeft een aantal verzorgenden en verpleegkundigen het aandachtsveld: palliatieve zorg. Zij beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. De aandachtsvelder speelt een rol in het primaire zorgproces, waarbij het gaat over het oplossen van specifieke problemen rondom palliatieve zorg door het signaleren van problemen en het inschakelen of consulteren van de juiste personen binnen en buiten de organisatie. Ook dragen zij hun kennis en ervaring over aan de andere collega's binnen het team.

Palliatief netwerk

De Baalderborg Groep is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel. De netwerken staan voor een optimale palliatieve zorg en werken aan verbetering hiervan, waarbij de zorgvrager zelf de regie voert of op verzoek hierin wordt ondersteund.

Bellen Mailen