Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland
header afbeelding

Versterken eigen regie

Voor onze cliënten
Eigen regie hangt nauw samen met ‘wat kan je?’ en ‘wat kun je aan?’. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het met name om het bieden van perspectief en activering. Dit vraagt bij een ambulante cliënt een andere invulling dan bij een cliënt met ernstig meervoudige beperkingen. En bij ouderen ligt de focus op een zinvolle daginvulling, waardigheid en zelfredzaamheid. Om de eigen regie te versterken, is het belangrijk de zorg en ondersteuning dichtbij de mensen thuis (in de buurt) te verlenen, de 1e lijn te versterken en samen te werken met de collega-zorgaanbieders.

Voor onze medewerkers

Medewerkers kunnen pas echt vorm en inhoud geven aan de organisatiedoelen als zij voldoende vertrouwen en ruimte voor eigen regie krijgen. Met onze keuze voor zelfstandige teams is er al veel in gang gezet en bereikt. Hierbij is het ook belangrijk de professionaliteit van medewerkers te versterken. Het delen van kennis en expertise, leren reflecteren en aandacht hebben voor mobiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij belangrijk.

Bellen Mailen