Dé organisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Nederland

Vacature details

Type:
Werkplein
Uren:
24 uur
Dienstverband:
Part time
Werkgebied:
Gehandicaptenzorg
Opleiding:
Niveau 4
Geplaatst op:
07-10-2020
ingangsdatum:
01-11-2020
Reageer voor:
25-10-2020
(Solliciteren kan nog 1 dagen.)
Arbeidsovereenkomst:
bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging
Werklocatie
Baalderborg Groep, locatie de Linde in Ommen

Persoonlijk ondersteuner

De bewoners van woonvoorziening De Linde zijn met ingang van 1 november a.s. op zoek naar een:

Persoonlijk Ondersteuner

voor gemiddeld 24 uur per week

Waar ga je werken:

Binnen de Linde werken we met 3 verschillende groepen. Voor deze vacature zoeken we specifiek iemand die op alle 3 groepen inzetbaar is.

Op groep 1 wonen cliënten waar de kern van de ondersteuningsvraag is gericht op stabilisatie en begeleiding bij achteruitgang, begeleiding vooral gericht op het bieden van verzorging (waarbij verpleegkundig handelen gevraagd kan worden) en begeleiding gericht op de sociale interacties in de groep. Cliënten hebben behoefte aan een veilig leefklimaat.

Op groep 2 is de begeleiding vooral gericht op stabilisatie en daar waar mogelijk op ontwikkeling, er kan enige mate van gedragsproblematiek aanwezig zijn. Er is bij de meeste cliënten sprake van een matige verstandelijke beperking (van grens ernstig-matig tot grens matig licht VB). Cliënten hebben doorgaans minder behoefte aan sociale interacties tijdens groepsmomenten. De cliënten hebben baat bij een structurerende en regulerende begeleidingsstijl, waarbij oog moet zijn voor het bieden van veiligheid. Toezicht en begeleiding tijdens gezamenlijke momenten is noodzakelijk.

De begeleiding van cliënten op groep 3 is met name gericht op gedragsregulering en stabilisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van duidelijke (gedrags)afspraken en signaleringsplannen. Er is sprake van een lichte tot matige verstandelijke beperking, in combinatie met lichte tot matige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Er is een zeer beperkt sociaal functioneren en er is sprake van een intensieve en individuele ondersteuningsbehoefte, gericht op het bieden van voorspelbaarheid, structuur en veiligheid. Cliënten hebben dagbesteding buitenshuis.

Wat ga je doen?
Als persoonlijk ondersteuner heb je de kennis die nodig is voor het zorgdragen voor de ondersteuningsplannen en het functioneel aansturen van de zorgverlening en begeleiding. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het voeren van gesprekken met cliënten/cliëntsysteem, de leidinggevende, collega’s en/of andere disciplines voor afstemming over de zorgverlening en overdacht van kennis, het geven van instructie, uitleg en informatieoverdracht. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het rapporteren in het zorgdossier en het op-/bijstellen van zorg-/ ondersteuningsplannen en het overdragen en communiceren naar collega’s en andere disciplines. Het uitdrukking geven aan en bewust zijn van non verbale communicatie is van belang ter ondersteuning van gespreksvoering.

Functie eisen

Wat breng je mee?

Voor de vacature persoonlijk ondersteuner heb je minimaal afgeronde MBO-zorgopleiding niveau 4 nodig.
Een persoonlijke ondersteuner sluit aan bij de visie en heeft een duidelijke “helicopterview”. Je weet wat er speelt en je kan dit bundelen tot een kernverhaal. De bewoner is het uitgangspunt!
Naast observeren, analyseren kun je, wanneer nodig, directief handelen. Jij bent flexibel, staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig. Doordat je positief bent ingesteld kan je cliënten, maar ook je collega’s enthousiasmeren. Jij hebt het vermogen tot zelfreflectie en durft jezelf kwetsbaar op te stellen. Jij kunt overstijgend denken op cliënt niveau (“meerdere wegen leiden naar Rome”). Je bent iemand die snel het voortouw neemt en houdt van aanpakken. Je hebt kennis van en ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en de bijbehorende problematiek. Je hebt een duidelijke zorgvisie ten aanzien van mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking. Ook heb je inzicht in de benodigde begeleidingsstijl voor de individuele cliënt. Verder ben je initiatiefrijk, doortastend (kunt ‘knopen’ doorhakken) en neemt beslissingen die binnen de grenzen van je verantwoordelijkheid liggen.
Je weet hier ook de juiste personen in te betrekken. Je kan goed omgaan met conflicten / gedragsproblemen/ psychische problematiek en/of tegenstrijdige belangen. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden en werkt planmatig en gestructureerd. Als laatste ben je collegiaal en heb je een goed zelf reflecterend vermogen.

Inschaling

Overige informatie

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg. Het salaris is ingedeeld in FWG 40 en bedraagt afhankelijk van ervaring maximaal € 2.902,00 op basis van 36 uur.

De vacature wordt aangeboden voor een jaar met kans op een verlenging.
Je wordt via de mail op de hoogte gehouden maar houd donderdag 29 oktober a.s. vast vrij voor een sollicitatiegesprek.

Bijzonderheden

VOG

De Baalderborg Groep is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Ilona Lennips, teamleider: 06-50000693.
Bellen Mailen